Tottieska Gården

KRISTINA GYLLENBERG

FINE INTERIORS

.Classical & Historical.

På Skansen döljer det sig en riktigt unik 1700-tals pärla, Tottieska malmgården som har genomgått en omfattande restaurering sedan år 2012, hade i helgen speciellt öppet i samband med Skansens 125års firande under tisdagen. Det finns än mycket kvar att göra med möblering och dekoration, spännande blir det att se slutresultatet då de öppnar åter i 2018.

 

Bland färgglada papptapeter & mörkt cederträ, skiljer sig inredningen från den tidstypiska ljusa 1700-tals stilen man vanligen associerar med den rådande tidstypiska för de flesta av oss, för visst var det så att det fanns gott om färg under denna tid! Tottieska malmgården är just ett sådant exempel.

 

Den sanningsenliga gården låg en gång i tiden under 1770-talet på utkanten utav östra delen utav Södermalm, och man valde att på Skansen enbart bygga upp en del utav gården som skulle representera en högreståndsbostad bland Skansens alla vackra bevarade hus.

 

I den stora festsalen spenderade man mycket tid på att socialisera & nätverka då familjen ofta bjöd in till festliga tillställningar, speciellt för familjen Tottie var detta en viktig sak för deras leverne, eftersom att detta var en handelsfamilj. Vilket gjorde det viktigt att förvalta & vårda sina relationer med sina kontakter för goda utsikter för familjens affärer.

Allt i rummet har restaurerats från kakelugn till det smyckade gipstaket & salens golv på paradvåningen.

 

Man har helt återskapat miljön från gården efter väldokumenterade handlingar, något man utgått ifrån vad gäller den lösa interiören då antikvarie noggrant följt en gammal bouppteckningslista. Detta var något som var vanligt förekommande förr att man förde lista på det som ingick i hushållets egendom, (någon som ger ett gott exempel på just detta, som en del av oss nog är bekanta med, är den excentriska samlaren Wilhemina von Hallwyl frun av Hallwylska Palatset i Stockholm, som till och med lät makens papperskorg med dess innehav, dokumenteras som inventarier till palatsets bouppteckningslista innan hon skänkte hela palatset (inklusive dess inventarier…) till staten för att låta det bli det museum det idag är. Detta är dock en annan historia…).

 

På väggarna i den stora salen på paradvåningen ser man romersk inspirerade ruinscener avbildade från de som varit målade av Lars Bolander som var dåtidens främste dekorationsmålare. Panelerna är i vacker cederträ och mahogny, en tydligen koppling till handelsförbindelse man hade med dels Indien och Kuba. Mycket tyder på att familjen var av den nya generationen. Faktiskt så var det så, att familjen varit med och sponsrade Kung Gustav III då han utförde sin ”Grand Tour” genom Europa. Detta var en resa som de flesta unga adelsmän gjorde på den här tiden för att utbilda sig inom språk & läran om olika nyttiga områden som en ung man av börd kunde tänkas behöva vidare i sin roll genom livet.

 

På den gamla gågatan på Skansen, ser man det ljusgula stenbyggnaden.  Den kompletta anläggningen bestod av ett mycket stort hus med tillhörande flyglar, vackra trädgårdar med fina lusthus, även ekonomibyggnader. Fantastiskt är det att en liten del av ett så vackert 1700-tals hem återskapats.

 

Ett dolt väggskåp, typiskt för sin tid kan hittas bakom en av de vackert målade väggfälten. Man ville dölja allt som kunde förstöra symmetri av ett rum och dess visuella skönhet, även en tanke på funktionaliet för man ville gärna nyttja utrymmen på smarta sätt.

 

Under restaureringsprocessen har man bytt ut de flesta av alla träpartier i den fasta inredningen. Specialister har anlitats för vart område. Man har helt återgått till samma traditionella hantverkskonst som man nyttjade på 1700-talet. Därför fick man även för denna process, tillverka samma verktyg som skulle göra det möjligt att skapa exempelvis de vackra fönsternisch partier.

 

Olof Appelgren som varit huvudsakligen ansvarig för just detta område, berättar hur man har vänt sig till en gammal bok kallad ”Trähantverk” från 1769 för att få de korrekta verktygen som behövdes. Vilket inte har varit en enkel uppgift, men resultatet blev fantastiskt fint.

 

Väggar har klätts med exakt identiska kopior av de tidigare tapeterna, möjligen en ändring från orginalen med giftig arsenikfärg är att den nya inte är en hälsofara som deras föregångare som man hittat på vinden… Här har man även helt använt sig av samma  framställande av material, teknik för att skapa exakta upplagor från orginaltapeterna.På så vis, kommer de även att åldras korrekt som en tapet från denna tid skall göra. Något som känns väldigt fint att bevara även det traditionella hantverkskonstens arv med en så professionellt utförd restaurering.

 

Tapeterna har alla skapats av Handtryckta tapeter från Långholmens tapettryckeri. De går alla i mönster efter Johan Norrmans klassiska tapeter och det kan skvallras om att en bok utkommer om alla hans vackra tapeter inom snar framtid för tapetälskaren.

 

Nog skulle herren av huset Charles Tottie blivit nöjd om han visste att hans gamla malmgård åter fått liv igen.

 

 

 

 

 

 

TOTTIESKA MALMGÅRDEN -

Så fick den gamla gården åter liv igen

Text & Bild av Kristina Gyllenberg

 

Oktober 2016

Copyright © Kristina Gyllenberg Fine Interiors. All Rights Reserved 2017. All material on this site is protected under Copyright law.

Modifiying, distrubuting or copying the material on this site is strictly forbidden without the consent of the Publisher..