Provinsialläkarbostadens historia


Den såkallade provinsialläkarbostaden och den omkringliggande marken köptes upp under det tidiga 1800-talet av Nordmalings socken  för att tjäna som bostad åt den kommande provinsialläkaren för bygden och dennes familj. I köpebrevet från 1866 beskrivs platsen som en väletablerad gårdsanläggning med flyglar, ekonomibyggnader och stall.

Då posterna uppe i norr var mindre attraktiva, med långa distanser mellan bebyggelserna och ett tufft, kallt klimat lockade man läkarna upp till norra Sverige med vackra herrgårdsliknande byggnader som skulle fungera som bostad.

Dock var livet allt annat än enkelt och lätt för den arbetsamma provinsialläkaren och tjänsten innebar att vara tillgänglig att tjäna allmänheten med sjukvård dag som natt. Ett fåtal gånger om året fick den gode provinsialläkaren ledigt. Det var mycket lågt avlönade i förhållande till sin arbetsinsats med extremt dåliga arbetsvillkor, det dröjde först inpå 1900-talet tills en förbättring skedde. För att få verksamheten att fortlöpa fick hela familjen bidra med arbetskraft, särskilt provinsialläkarhustrun bidrog med enorma insatser till både företaget som hushållet. 


Bostaden var utformad för ett familjeliv för den övre klassen, vilket finns representerat i husets planlösning och återfunnet i äldre beskrivningar. Här finns de klassiska utrymmena som hör till paradvåningen, med en praktfull matsal i anslutning till serveringsgång, kök och pigkammare. Rummen skulle även förses med kakelugnar och elegant interiör. Endast ett av husets rum skulle reserveras för provinsialläkarens praktik, där han i lugn och ro kunde ägna sig åt sitt arbete utan att bli störd av familjen.Framöver kommer guidade visningar och föreläsningar hållas i paradvåningen i provinsialläkarbostaden.